Tin tức
Tin tức

ƯU ĐÃI HÈ SANG - NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG

ƯU ĐÃI HÈ SANG - QUÀ TẶNG NGẬP TRÀN


🔥 Sở hữu ngay bình nước giữ nhiệt cực 'cool' khi lên đơn Wifi Reyee 🔥
🌟 Mua 5 Wifi 𝐑𝐆-𝐄𝐖𝟏𝟐𝟎𝟎 nhận ngay 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐂𝐨𝐨𝐥 𝟒𝟓𝟎𝐦𝐥
🌟 Mua 5 wifi 𝐑𝐆-𝐄𝐖𝟏𝟐𝟎𝟎𝐆 𝐏𝐑𝐎 nhận ngay 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐧𝐚̆́𝐩 𝐭𝐫𝐞 𝐏𝐫𝐨 𝟒𝟓𝟎𝐦𝐥
⏰ Thời gian áp dụng: Từ 10/05/2021 đến hết 30/06/2021
🎯 Lưu ý:
🧊 Không áp dụng song song với các CTKM khác đối với sản phẩm Ruijie/ Reyee.
🧊 Sản phẩm trong CTKM vẫn được áp dụng bảo hành theo chính sách của hãng.
🧊 Sản phẩm đã mua không đổi trả.
Xem thêm