Switch Reyee

Switch Reyee

Mới Reyee RG-ES108GD
Reyee RG-ES108GD
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:RG-ES108GD
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

 • Plug and Play: RG-ES100 Series supports self-adaptive ports and plug-and-play feature with zero configuration.
 • Metal Casing: The entire casing is made of metal which provides better heat dissipation.
 • Easy to Install: The compact size allows easy installation in the ELV box at home or the waterproof surveillance junction box, as it only takes up little space.
 • Enterprise-grade Quality: The high-quality 8-pin network cable and enterprise-grade components ensure no packet loss or lagging for data transmission.

Mới Reyee RG-ES105GD
Reyee RG-ES105GD
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:RG-ES105GD
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

 • Plug and Play: RG-ES100 Series supports self-adaptive ports and plug-and-play feature with zero configuration.
 • Metal Casing: The entire casing is made of metal which provides better heat dissipation.
 • Easy to Install: The compact size allows easy installation in the ELV box at home or the waterproof surveillance junction box, as it only takes up little space.
 • Enterprise-grade Quality: The high-quality 8-pin network cable and enterprise-grade components ensure no packet loss or lagging for data transmission.

Mới Reyee RG-ES108D
Reyee RG-ES108D
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:RG-ES108D
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

 • Plug and Play: RG-ES100 Series supports self-adaptive ports and plug-and-play feature with zero configuration.
 • Metal Casing: The entire casing is made of metal which provides better heat dissipation.
 • Easy to Install: The compact size allows easy installation in the ELV box at home or the waterproof surveillance junction box, as it only takes up little space.
 • Enterprise-grade Quality: The high-quality 8-pin network cable and enterprise-grade components ensure no packet loss or lagging for data transmission.

Mới Reyee RG-ES105D
Reyee RG-ES105D
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:RG-ES105D
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

 • Plug and Play: RG-ES100 Series supports self-adaptive ports and plug-and-play feature with zero configuration.
 • Metal Casing: The entire casing is made of metal which provides better heat dissipation.
 • Easy to Install: The compact size allows easy installation in the ELV box at home or the waterproof surveillance junction box, as it only takes up little space.
 • Enterprise-grade Quality: The  high-quality  8-pin  network  cable  and  enterprise-grade  components  ensure  no packet  loss  orlagging for data transmission.

Mới Reyee RG-ES08G
Reyee RG-ES08G
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:RG-ES08G
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

Sự kết hợp hoàn hảo giữa chất lượng, dễ sử dụng và hiệu quả chi phí

Switch nhựa Ruijie Reyee Series là Switch để bàn được thiết kế riêng cho các doanh nghiệp nhỏ, giám sát quy mô nhỏ và SOHO, bao gồm tổng cộng 4 mẫu khác nhau để đáp ứng nhu cầu mạng của khách hàng doanh nghiệp nhỏ. Các thiết bị chuyển mạch có tính năng cắm và chạy, không cấu hình và khả năng tương thích với nhiều thiết bị đầu cuối như camera mạng, máy in, PC, v.v., để mang lại trải nghiệm triển khai nhanh chóng.

Mới Reyee RG-ES05G
Reyee RG-ES05G
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:RG-ES05G
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

Sự kết hợp hoàn hảo giữa chất lượng, dễ sử dụng và hiệu quả chi phí

Switch nhựa Ruijie Reyee Series là Switch để bàn được thiết kế riêng cho các doanh nghiệp nhỏ, giám sát quy mô nhỏ và SOHO, bao gồm tổng cộng 4 mẫu khác nhau để đáp ứng nhu cầu mạng của khách hàng doanh nghiệp nhỏ. Các thiết bị chuyển mạch có tính năng cắm và chạy, không cấu hình và khả năng tương thích với nhiều thiết bị đầu cuối như camera mạng, máy in, PC, v.v., để mang lại trải nghiệm triển khai nhanh chóng.

Mới Reyee RG-ES226GC-P
Reyee RG-ES226GC-P
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:RG-ES226GC-P
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

 • Tự động cung cấp thông qua Mạng tự tổ chức: Switch dòng ES200 Smart hiện thực hóa các tính năng tự động phát hiện và kết nối mạng tự động hàng đầu trong ngành cho các cổng, Switch và không dây

 • Quản lý Ruijie Cloud miễn phí trọn đời: Cảnh báo lỗi từ xa, thao tác bằng một cú nhấp chuột, ngăn chặn vòng lặp, cấu trúc liên kết thực và bảo trì trên Ứng dụng Ruijie Cloud

 • Nhận dạng NVR / Camera

 • Khởi động lại các cổng PoE bằng một cú nhấp chuột từ xa trên ứng dụng Ruijie Cloud

 • Cổng Gigabit đầy đủ: Đáp ứng nhu cầu truy cập 200M xDS / cáp quang, kết nối có dây tốc độ cao

Mới Reyee RG-ES218GC-P
Reyee RG-ES218GC-P
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:RG-ES218GC-P
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

 • Quản lý Ruijie Cloud miễn phí trọn đời: Cảnh báo lỗi từ xa, thao tác bằng một cú nhấp chuột, ngăn chặn vòng lặp, cấu trúc liên kết thực và bảo trì trên Ứng dụng Ruijie Cloud

 •  Nhận dạng NVR / Camera

 • Khởi động lại các cổng PoE bằng một cú nhấp chuột từ xa trên ứng dụng Ruijie Cloud

 • Cổng Gigabit đầy đủ: Đáp ứng nhu cầu truy cập 200M xDS / cáp quang, kết nối có dây tốc độ cao

 • Tự động cung cấp thông qua Mạng tự tổ chức: Switch dòng ES200 Smart hiện thực hóa các tính năng tự động phát hiện và kết nối mạng tự động hàng đầu trong ngành cho các cổng, Switch và không dây

Mới Reyee RG-ES209GC-P
Reyee RG-ES209GC-P
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:RG-ES209GC-P
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

• Tự động cung cấp thông qua Mạng tự tổ chức: Switch dòng ES200 Smart hiện thực hóa các tính năng tự động phát hiện và kết nối mạng tự động hàng đầu trong ngành cho các cổng, Switch và không dây

• Quản lý Ruijie Cloud miễn phí trọn đời: Cảnh báo lỗi từ xa, thao tác bằng một cú nhấp chuột, ngăn chặn vòng lặp, cấu trúc liên kết thực và bảo trì trên Ứng dụng Ruijie Cloud

• Nhận dạng NVR / Camera

• Khởi động lại các cổng PoE bằng một cú nhấp chuột từ xa trên ứng dụng Ruijie Cloud

• Cổng Gigabit đầy đủ: Đáp ứng nhu cầu truy cập 200M xDS / cáp quang, kết nối có dây tốc độ cao

Mới Reyee RG-ES205GC-P
Reyee RG-ES205GC-P
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:RG-ES205GC-P
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

• Tự động cung cấp thông qua Mạng tự tổ chức: Switch dòng ES200 Smart hiện thực hóa các tính năng tự động phát hiện và kết nối mạng tự động hàng đầu trong ngành cho các cổng, Switch và không dây

• Quản lý Ruijie Cloud miễn phí trọn đời: Cảnh báo lỗi từ xa, thao tác bằng một cú nhấp chuột, ngăn chặn vòng lặp, cấu trúc liên kết thực và bảo trì trên Ứng dụng Ruijie Cloud

• Nhận dạng NVR / Camera

• Khởi động lại các cổng PoE bằng một cú nhấp chuột từ xa trên ứng dụng Ruijie Cloud

• Cổng Gigabit đầy đủ: Đáp ứng nhu cầu truy cập 200M xDS / cáp quang, kết nối có dây tốc độ cao

Reyee Switch RG-NBS3100-8GT2SFP
Reyee Switch RG-NBS3100-8GT2SFP
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:RG-NBS3100-8GT2SFP
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

Bộ phận VLAN linh hoạt 

Bảo vệ chống sét lan truyền Đảm bảo tính ổn định của sản phẩm 

Mạng tự tổ chức cho các thiết bị chuyển mạch Cho phép quản lý dự án một bước 

Ứng dụng đám mây Ruijie / Quản lý từ xa nền tảng đám mây Ruijie

RG-NBS3100-8GT2SFP-P
RG-NBS3100-8GT2SFP-P
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:RG-NBS3100-8GT2SFP-P
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

Ruijie Real-easy RG-NBS3100 Managed Switch Series consists 4 models of switches designed for SME customers to meet their different network needs including basic VLAN division and advanced security features such as ACL. The models with suffix -P support PoE, which can meet the PoE requirements of wireless APs, digital cameras and other devices in various scenarios. 

Xem thêm